გიორგი დოლიძე

 


 

აშშ მშვიდობის კორპუსი

აშშ სამთავრობო ორგანიზაცია

www.peacecorps.gov

მოხალისე  | 2000 - 2001


 

 AIESEC - აისეკი

საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია

www.aiesec.org

აისეკ საქართველოს პრეზიდენტი | 2008 - 2009

დირექტორთა საბჭო | 2009 - 2011


 

ISIE ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა

საგანმანათლებლო კომპანია

www.isie.ge (საქართველო)

www.isie.pt (პორტუგალია)

დამფუძნებელი პრეზიდენტი | 2011 - 2012

მეწილე | 2011 - დღემდე


 

BrandHand - ბრენდჰენდი

სარეკლამო კომპანია

www.brandhand.ge

მეწილე | 2012 - დღემდე


 

Startup Help - სტარტაპ ჰელპი

ვებ განვითარების კომპანია

www.startuphelp.ge

მეწილე | 2014 - დღემდე


 

Renovare - რენოვარე

სარემონტო კომპანია

www.renovare.ge

მეწილე | 2015 - დღემდე


 

Panta - პანტა

სასაჩუქრე კომპანია

www.panta.ge

მეწილე | 2017 - დღემდე


 

SuaPrenda - სუაპრენდა

სასაჩუქრე კომპანია (პორტუგალია)

www.suaprenda.com

მეწილე | 2018 - დღემდე


 

კონტაქტი

+995599881106 | g.dolidze@isie.ge | www.fb.com/dolidzegiorgi


 

ქართულად | English